Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БҮРЭН ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/225
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №152 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.06.02
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011271057
6 Компанийн регистрийн дугаар 5448026
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Батжаргал   99115590
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БЗД, 4-р хороо, НИММ Аудит"ХХК-ийн байр

Д.Батжаргал

Д.Батжаргал