Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АШИДТҮВШИН ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/215
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №05 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.01.13
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011241087
6 Компанийн регистрийн дугаар 5411874
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Сайхал   
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 8/5 байр, 401 тоот

Ч.Сайхал

Ч.Сайхал