Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "КИНГДОМ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/211
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №363 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.11.18
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011247110
6 Компанийн регистрийн дугаар 5399912
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                 2.Факторинг                                                      3. Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөөгөө мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.ГэрэлтОд   99118383
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот , СБД, 8-р хороо, 11-р хороолол, Оюутны гудамж, 17-р байр, 201 тоот. 

Л.Гэрэлт-Од

Л.Гэрэлт-Од