Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "УЯНГА-ЭРДЭНЭ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/154
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №98 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011033089
6 Компанийн регистрийн дугаар 2097125
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Энхбат   99118223, 320772
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо. 1-р 40 мянгатын 22-р байрны 1 тоотод түрээсийн байр.

С.Энхбат

С.Энхбат