Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДЭЛГЭРЭХ БОРЖИН ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/153
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №97 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011035037
6 Компанийн регистрийн дугаар 5098319
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Дэлгэрсайхан   99187746
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо Төмөрчний гудамж,  2-3.

А.Дэлгэрсайхан

А.Дэлгэрсайхан