Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАЯН ЭРДЭНЭ ЦОГТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/150
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №94 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001122
6 Компанийн регистрийн дугаар 5093309
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар 1.Х. Алтанхуяг                   99770404
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, 8-р байр, 20 тоот.

1.Х. Алтанхуяг

1.Х. Алтанхуяг