Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИХХҮРЭН УУЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/148
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №92 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011190022
6 Компанийн регистрийн дугаар 5298458
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Батзориг    99101969
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД,  2-р хороо, Төмөрчний гудамж “Найман шарга” валютын захын 13-2 тоот. 

А.Батзориг

А.Батзориг