Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЛТТЭ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/142
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011185134
6 Компанийн регистрийн дугаар 5295009
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Лувсанхүү   88557924
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Найман шарга

С.Лувсанхүү

С.Лувсанхүү