Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХӨТӨЛТ НОМГОН ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/138
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №82 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011186116
6 Компанийн регистрийн дугаар 5299438
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Болормаа   99182490
9 Компанийн  хаяг байршил  УБ, ХУД, 3-р хороо, 19-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө, 46-р байр, 211 тоот 

Н.Болормаа

Н.Болормаа