Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТЭЛМЭН ХАС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/127
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №29 тогтоол /4/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.02.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 901130122
6 Компанийн регистрийн дугаар 5194202
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                        2.Факторинг                                      3.Гадаад валютын арилжаа             4.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх.
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Лхагва   317786
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, Бага тойруу, 37-54 тоот                                       

С.Лхагва

С.Лхагва