Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХАЙРХАН-АГУЛА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/124
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №199 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.12.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001100
6 Компанийн регистрийн дугаар 5169453
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Цэрэндэжид   88094320
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, 2-40 мянгат, 9-2 тоот.

Ц.Цэрэндэжид

Ц.Цэрэндэжид