Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр "ЦЭН ШИЖИР ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/123
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар № 06 тогтоол /1/
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.01.31
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001103
Компанийн регистрийн дугаар 5125278
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Эрдэнэсүрэн   99903104
Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Пийс тауэр, 704 тоот

Н.Эрдэнэсүрэн

Н.Эрдэнэсүрэн