Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГРАНДФИН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/117
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №178 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001104
6 Компанийн регистрийн дугаар 2859955
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Игиймаа   99091981, 319625
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, “Урт цагаан” ХҮТ-ийн баруун жигүүр. 

М.Игиймаа

М.Игиймаа