Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НЭШНЛ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/89
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 22/453
6 Компанийн регистрийн дугаар 2855348
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Отгонтөгсөө   88004114 91998118
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД 10-р хороо, 7-р хороолол "Текко" ХХК-н байр 201 тоот. 

М.Отгонтөгсөө

М.Отгонтөгсөө