Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "УХАА СЭРВЭН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/73
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2015001002
6 Компанийн регистрийн дугаар 4369092
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                2.Гадаад валютын арилжаа 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Хишигжаргал   99059933
9 Компанийн  хаяг байршил Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин баг, Үйлчилгээний төв 2-р давхарт. 

Б.Хишигжаргал

Б.Хишигжаргал