Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АБТС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/62
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /5/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001070
6 Компанийн регистрийн дугаар 2674769
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Төлбөрийн баталгаа

2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Энхбат   318133
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 6-р хороо, 6-р хороолол, Их тойруу-68/1, "Логос" оффис, 302 тоот. 

О.Энхбат

О.Энхбат

бөбө

1/62-02

 

Салбар-02

 

“АБТС ББСБ” ХХК

 

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум