Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр " ЖАВХЛАНТ-АЛДАРХААН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/57
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001058
6 Компанийн регистрийн дугаар 2710587
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                         2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Оюунцэцэг   99091123
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 3-р хороо, Пассаж худалдааны төв, 2-р давхарт                            

А.Оюунцэцэг

А.Оюунцэцэг