Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХАМОНА ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/53
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2015001001
6 Компанийн регистрийн дугаар 4368843
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Нарантуяа   91351999
9 Компанийн  хаяг байршил Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин баг, Хүрэнбулаг ХХК-ийн байр

Ц.Нарантуяа

Ц.Нарантуяа