Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "САРШИНЭ ИНТЕРНЭЙШНЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/35
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /3/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019019149
6 Компанийн регистрийн дугаар 2693925
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                   2.Төлбөрийн баталгаа гаргах,                       3.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх                           4. Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх.                                              5.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Масару Кубота   326307
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 2-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Рокмон бюлдинг 1 давхар  А заал

Масару Кубота

Масару Кубота

 1/35-01 Салбар-01 “САР ШИНЭ ИНТЕРНЭШНЛ ББСБ” ХХК УБ, БГД, 2-р хороо, Рокмон бюлдинг 203, 206 тоот
 1/35-02 Салбар-02 “САР ШИНЭ ИНТЕРНЭШНЛ ББСБ” ХХК УБ, БГД, 5-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 68-р байр, 1-р давхар, 1В тоот.