Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДОШТ ДАЙМОНД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/32
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001025
6 Компанийн регистрийн дугаар 5035473
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Гадаад валютын арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Энхтуяа    99084743
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 1-р хороо, М-100 дугаар байр 513, 514

Б.Энхтуяа

Б.Энхтуяа