Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НОРБУ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/21
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 715001003
6 Компанийн регистрийн дугаар 2776448
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Солонго   89153838
9 Компанийн  хаяг байршил Дорнод аймаг, Хэрлэн сум,  7-р баг, Монголбанкны салбарын байранд.  

С.Солонго

С.Солонго