Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ЖАСЫН САМПИН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/334
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №174 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002116
6 Компанийн регистрийн дугаар 5903327
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Уртнасан 99733913
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 3-р хорооны байр

Н.Уртнасан

Н.Уртнасан

УБ, СБД 3-р хорооны байр