Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ИХ НАРАН БҮТЭЭЛЧ ЗАЛУУС"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/298
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №102 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002101
6 Компанийн регистрийн дугаар 5900824
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Батболд 89800380
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 4-р хороо, Цогцолбор байр

Ц.Батболд

Ц.Батболд

УБ, СХД 4-р хороо, Цогцолбор байр