Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "МӨНГӨ УНДРАГА НАРАН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/288
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №57 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002044
6 Компанийн регистрийн дугаар 5883458
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Нарандаш 99800230
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 1-р хороо, Гүнгэрваа төв

Ж.Нарандаш

Ж.Нарандаш

УБ, СХД 1-р хороо, Гүнгэрваа төв