Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ХАЙРХАН ӨГЛӨГ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/285
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №54 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002070
6 Компанийн регистрийн дугаар 5895162
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Эрдэнэтуяа 91143215
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 6-р хороо, Тоосго-24, Хорооны байр

Ш.Эрдэнэтуяа

Ш.Эрдэнэтуяа

УБ, СХД 6-р хороо, Тоосго-24, Хорооны байр