Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр МОВЕ ТУГЕДЭР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/250
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №272 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.08.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2030001056
6 Компанийн регистрийн дугаар 4389409
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Алимаа 99996538
8 Компанийн  хаяг байршил Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Шанд баг, Эйон ХХК-ийн байр, 1-р давхар

Г.Алимаа

Г.Алимаа

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Шанд баг, Эйон ХХК-ийн байр, 1-р давхар