Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ЭГБУМАН ЗООС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/247
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №320 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.11.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 183001046...
6 Компанийн регистрийн дугаар 4185978
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Мөнхцэцэг 98640553
8 Компанийн  хаяг байршил Хэнтий аймаг, Батширээт сум, Алтан-Ендэрт нөхөрлөлийн байр, 01 тоот.

А.Мөнхцэцэг

А.Мөнхцэцэг

Хэнтий аймаг, Батширээт сум, Алтан-Ендэрт нөхөрлөлийн байр 01 тоот