Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ӨГӨӨЖ ДУЛААН ХААН
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/243
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №70 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.03.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1330001065
6 Компанийн регистрийн дугаар 3739813
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Төгсмаа 99963593
8 Компанийн  хаяг байршил СЭА, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон

Н.Төгсмаа

Н.Төгсмаа

Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон