Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр СҮМБЭР ГҮН НУУР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/242
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №05 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.01.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1422/221
6 Компанийн регистрийн дугаар 2042746
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Энхтуяа 99833477, 99897428
8 Компанийн  хаяг байршил ТӨА, сүмбэр сум, Жавхлант 2-р баг, Сүмбэрийн 2-1 тоот

Энхтуяа

Энхтуяа

Төв аймаг, Сүмбэр сум Жаргалант 2-р баг, Сүмбэрийн 2-1 тоот