Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ОНГИЙН ХАРЗ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/222
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №277  тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.12.17 
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1030001051
6 Компанийн регистрийн дугаар 3552845
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Дуламханд 99716833, 98653463
8 Компанийн  хаяг байршил ӨВА, Баянгол сум, 6-р баг

Б.Дуламханд

Б.Дуламханд

Өвөрхангай аймаг, Баянгол сум, 6-р баг