Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр МАНДАХ ХӨГЖИЛТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/169
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1231001002
6 Компанийн регистрийн дугаар 2372541
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Нямжаргал 89298979, 99515932
8 Компанийн  хаяг байршил СҮА, Онгон сум, 5-р баг

П.Нямжаргал

П.Нямжаргал

Сүхбаатар аймаг Онгон сум, 5-р баг