Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ӨСӨХ ӨНДӨР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/150
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1831001003
6 Компанийн регистрийн дугаар 4883517
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Алтантуяа 99703672, 98927200
8 Компанийн  хаяг байршил ХЭА,Бор-Өндөр, 2-р хороо, Хас банкны салбарын байр

Д.Алтантуяа

Д.Алтантуяа

Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр 2-р хороо, Хас банкны салбарын байр