Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ГҮҮДЛАЙФ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./83
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №35 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.04.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001110
6 Компанийн регистрийн дугаар 2372258
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Батхуяг 99086647
8 Компанийн  хаяг байршил СБД, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Туушин ХХК-ний 521 тоот

Ч.Батхуяг

Ч.Батхуяг

УБ, СБД Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Туушин ХХК-ийн 521 тоот