Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ЗУУН ПЕННИ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./31
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №43 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.10.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001018
6 Компанийн регистрийн дугаар 2345269
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Соёлсүрэн 99001430
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, Урт булаг баг, 5-1 баг, 131 тоот. 

Н.Соёлсүрэн

Н.Соёлсүрэн

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Урт булаг баг, 5-1 баг, 131 тоот.