Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ТДМ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./19
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №28 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.08.04
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001107
6 Компанийн регистрийн дугаар 2415372
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Ганболд 99094200
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД

Д.Ганболд

Д.Ганболд

УБ, Сүхбаатар дүүрэг