Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦГҮҮ-Хуулийн компани

1 Байгууллагын нэр "ӨМГӨӨЛЛИЙН АНАНД АДВОКАТС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 22
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №178 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9022001070
6 Компанийн регистерийн дугаар 5795958
7 Хэлбэр Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Н.Энхцэцэг    70119442                                 996716
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, Метробизнес, В-1003 тоот   Утас: 329442     70119442

Хуульчийн нэр

 Гэрчилгээний дугаар      

Шалгалтанд тэнцсэн он

 Бүртгэгдсэн огноо

Дуусах огноо

1

Н.Энхцэцэг

130591

2013

2013.08.30

Хугацаагүй

2

Ч.Отгонбаатар

130788

2013

2013.09.06

Хугацаагүй

Хуульчийн нэр

 Гэрчилгээний дугаар      

Шалгалтанд тэнцсэн он

 Бүртгэгдсэн огноо

Дуусах огноо

1

Н.Энхцэцэг

130591

2013

2013.08.30

Хугацаагүй

2

Ч.Отгонбаатар

130788

2013

2013.09.06

Хугацаагүй

Улаанбаатар, СБД, 6-р хороо, Метробизнес, В-1003 тоот 329442, 70119442