Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "КАПИТАЛ БАНК"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/25
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №21 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.01.29 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9016001017
6 Компанийн регистрийн дугаар 2556375
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр А.Ариунболд 
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, Самбуугийн гудамж/43, Өөрийн байр, 70001912
ТУЗ-ийн дарга  
ТУЗ-ийн гишүүн Ш.Гоохүү, А.Минж,
ТУЗ-ийн хараат гишүүн  
ТУЗ-ийн хараат гишүүн бус  
ТУЗ-ийн дарга  
ТУЗ-ийн гишүүн Ш.Гоохүү, А.Минж,
ТУЗ-ийн хараат гишүүн  
ТУЗ-ийн хараат гишүүн бус  

УБ хот, ЧД, Самбуугийн гудамж/43, Өөрийн байр, 70001912