Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "ҮНДЭСНИЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/32
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №338 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.10.08
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9016001013
6 Компанийн регистрийн дугаар 2693771
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Б.Тулга 91913190
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, Усны гудамж-1,

Б.Тулга

Б.Тулга

"ҮНДЭСНИЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНК"ХХК 232/32/01 Сүхбаатар салбар 2015.12.10 №341 тушаал Улаанбаатар хот СБД УБ хот, СБД,
232/32/02 Чингэлтэй салбар 2015.12.10 №341 тушаал Улаанбаатар хот ЧД УБ хот, ЧД
232/32/03 Баянзүрх салбар 2015.12.10 №341 тушаал Улаанбаатар хот БЗД УБ хот, БЗД
232/32/04 Дархан-Уул салбар 2015.12.10 №341 тушаал Дархан-Уул аймаг Дархан сум ДАА, Дархан сум
232/32/05 Өмнөговь салбар 2015.12.10 №341 тушаал Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум ӨМА, Даланзадгад сум