Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ЭЙ ЭС АЙ БИ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/22
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №199 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.05.22
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011398016
6 Компанийн регистрийн дугаар 5681456
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр В.Мандах 91109010
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Төмөрчний гудамж, 22-8 тоот

УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Төмөрчний гудамж, 22-8 тоот