Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "БУМБАТ ШИГТГЭЭ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/92
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №247 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.08.24
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011288136
6 Компанийн регистерийн дугаар 5483638
7 Хэлбэр 1.Брокер                      2.Дилер
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Н.Болормаа
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БГД, 6-р хороо, 12-4г байрны, 23 тоот.  

УБ хот, БГД, 6-р хороо, 12-4г байрны, 23 тоот.