Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр ШИЛИЙН ЗОО
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/124
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.06.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 831001007
6 Компанийн регистрийн дугаар 2315955
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Жаргалсайхан 99085940, 88690391
8 Компанийн  хаяг байршил ДУА, Өндөршил сум, 3-р баг Малчны 1-2

Б.Жаргалсайхан

Б.Жаргалсайхан

Дундговь аймаг Өндөршил сум, 3-р баг Малчны 1-2