Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр "ЧИГЭСТЭЙН АРВИЖИХ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/379
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №27 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0,931001054
6 Компанийн регистрийн дугаар 8191611
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Муна Энхбат /ИХ86013114/ 88208802, 80208902, 86322952
8 Компанийн  хаяг байршил ЗАА, Улиастай сум, 3-р баг, Чигэстэй, Бүрдийн баян бүрд ХХК-ийн байр, 2 тоот

М.Энхбат

М.Энхбат

Завхан аймаг, Улиастай сум, 3-р баг, Чигэстэй, Бүрдийн баян бүрд ХХК-ийн байр, 2 тоот