Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр НАЙМАНЖАНДАГ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./64
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №6 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.01.19
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 2346079
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Оюунчимэг 99135898, 99357466
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА,Баян-Өндөр, 3-р хороо, Уурхайчин баг, Чандмань төв, 205 тоот

Д.Оюунчимэг

Д.Оюунчимэг

Орхон аймаг, Баян-Өндөр, 3-р хороо, Уурхайчин баг, Чандмань төв 205 тоот