Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТЭГШ САЯТАН ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/445
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №79 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2011021122
6 Компанийн регистрийн дугаар 4398181
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мөнхцэцэг
9 Компанийн  хаяг байршил Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг баг, Саруул төв 210 тоот

Б.Мөнхцэцэг

Б.Мөнхцэцэг