Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ЛЭНДС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/18
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №259 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.07.07.
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011357105
6 Компанийн регистрийн дугаар 2110881
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Д.Ганхуяг 99116570, 99048291
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, ЧД, 1-р хороо, 1-40000т, 19-02 тоот

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг , 1-р хороо, 1-40000т  19-02 тоот