Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "ЛЭНДС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/18
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №259 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.07.07.
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011357105
6 Компанийн регистрийн дугаар 2110881
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Д.Ганхуяг 99116570, 99048291
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, ЧД, 1-р хороо, 1-40000т, 19-02 тоот
  Салбарын № Хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо  /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Хаяг Нэгж
1 233/18-01 "ЛЭНДС"ХХК 2014.09.10 №247 тушаал УБ, ХУД УБ хот, ХУД, 1-р хороо,  салбар
2 233/18-02 "ЛЭНДС"ХХК 2014.09.10 №247 тушаал УБ,  ЧД УБ хот, ЧД, 6-р хороо,  салбар
3 233/18-03 "ЛЭНДС"ХХК 2014.10.27 №296 тушаал УБ,  БЗД УБ хот, БЗД салбар
4 233/18-04 "ЛЭНДС"ХХК 2014.10.27 №296 тушаал Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум салбар
5 233/18-05 "ЛЭНДС"ХХК 2014.10.27 №296 тушаал Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум салбар
6 233/18-06 "ЛЭНДС"ХХК 2014.11.17 №318 тушаал Орхон аймаг Баян-Өндөр сум  Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум салбар
7 233/18-07 "ЛЭНДС"ХХК 2014.11.19 №323 тушаал УБ,  СХД УБ хот, СХД, 14-р хороо салбар
8 233/18-08 "ЛЭНДС"ХХК 2015.12.10 №338 тушаал Дархан-Уул аймаг Дархан сум ДАА, Дархан сум салбар