Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "БАГА ХЭЭР" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/71
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №140 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.05.06
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1811004042
6 Компанийн регистерийн дугаар 4187504
7 Хэлбэр 1.Брокер,                       2.дилер
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Б.Наранцэцэг Утас:99988739
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Хэнтий аймаг , Хэрлэн сум, 3-р баг, Тээвэрчний гудамж, 1-2-т байрлах байр

Хэнтий аймаг , Хэрлэн сум, 3-р баг, Тээвэрчний гудамж, 1-2-т байрлах байр