Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр БУЯНТ ХАДГАЛАМЖ ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/299
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №103 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002076
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897025
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар  
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 15-р хороо, Хорооны цогцолбор байр 91111451

УБ хот, ХУД, 15-р хороо, Хорооны цогцолбор байр 91111451