Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭНЭРЭЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/476
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №246 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 111004138
6 Компанийн регистрийн дугаар 3008908
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Эрдэнэбазар
9 Компанийн  хаяг байршил АРА, Эрдэнэбулган сум, 2-р баг, 5-36 дугаар байр, 1 давхарт 99098767 99338181

С.Эрдэнэбазар

С.Эрдэнэбазар