Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НЭМЭХ ТӨГРӨГ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/621
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №143 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.07.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 000128799
6 Компанийн регистрийн дугаар 3563642
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Мандахбаяр
9 Компанийн  хаяг байршил Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, Гэгээн таур байр,   98117311 95576585 хот дахь зохицуулагч Лхамжав 99979809

З.Мандахбаяр

 

З.Мандахбаяр