Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр ПРАЙМ ФАЙНАНШИЛ ХОЛДИНГ ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/618
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №131 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.06.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9012000000
6 Компанийн регистрийн дугаар 6144403
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар  Г.Тунгалагбаяр 99014591
9 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, Твин хаус 31/5, 13 тоот

Г.Тунгалагбаяр

 

Г.Тунгалагбаяр